Kilimo featured in the news

In september, Kilimo scooped an award at the Fintech Summit 2019 and was elected among the top 10 most potential startups in Vietnam organized by: Vietnam Silicon Valley, VIB Bank, Ministry of Science and Technology, Welcome Financial Group

Screen Shot 2019-10-15 at 16.08.32
Screen Shot 2019-10-15 at 16.08.43

 

Báo Công thương https://congthuong.vn/ngay-hoi-dau-tu-cho-cac-startup-cong-nghe-tai-chinh-125707.html
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam http://dangcongsan.vn/kinh-te/hawking-instamo-gianh-chien-thang-fintech-summit-2019-537077.html
Báo Pháp luật và Du lịch https://phapluatvadulich.com/fintech-summit-2019-chap-canh-cho-nhung-startup-cong-nghe-tiem-nang
Báo Du lịch http://baodulich.net.vn/Fintech-Summit-2019—chap-canh-cho-nhung-startup-cong-nghe-tiem-nang-09-20400.html
Báo Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/946261/doi-hawking-instamo—b2b-gianh-giai-quan-quan-tai-fintech-summit-2019
Báo Kinh tế & Đô thị http://kinhtedothi.vn/quan-quan-hawking-instamo-nhan-5000usd-tai-fintech-summit-2019-353401.html
Báo NDH https://ndh.vn/lam-giau/fintech-summit-2019-startup-hawking-instamo-dat-giai-quan-quan-finhay-ve-nhi-1256029.html
Báo Doanh nghiệp Việt Nam https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/fintech-summit-2019-san-choi-lon-danh-cho-cac-starup-cong-nghe-tai-chinh/20190926070622230
Báo Điện tử Làng Việt http://langvietonline.vn/ChinhTri-XaHoi/152093/Fintech-Summit-201-San-choi-lon-danh-cho-cac-starup-cong-nghe-tai-chinh.html
Thời báo ngân hàng http://thoibaonganhang.vn/fintech-summit-2019-ngay-hoi-dau-tu-cho-cac-startup-cong-nghe-tai-chinh-92630.html
VOV5 https://www.vovworld.vn/vi-VN/kinh-te/fintech-summit-2019-noi-hoi-tu-cac-startup-cong-nghe-tai-chinh-787167.vov
Thời báo kinh doanh https://thoibaokinhdoanh.vn/startup/startup-fintech-viet-nam-dang-troi-day-1061010.html

https://thoibaokinhdoanh.vn/he-sinh-thai/10-startup-tranh-tai-trong-linh-vuc-cong-nghe-tai-chinh-1060983.html
Báo Quân đội Nhân dân https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ngay-hoi-ket-noi-dau-tu-cho-cac-startup-cong-nghe-tai-chinh-tai-viet-nam-591961
Đài truyền hình Kỹ thuật số https://portal.vtc.gov.vn/chitiet/60194-nhip-cau-giao-thuong-26-09-2019.html
Truyền hình Hà Nội http://hanoitv.vn/ban-tin-thoi-su-cv218/